Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Sverre Thommesen

Tlf: 92492605

Analytisk og teknologisk bakgrunn, fortrolig med å bruke forskjellige IT-verktøy for å løse problemer og formidle funn. Fokus på å ha en fot i begge leire; det å ha en tung matematisk/analytisk bakgrunn, og samtidig evne å sette dette i sammenheng med varierte datakilder, datavarehus, og forretning. Har interesse for, og har jobbet med, prediktive modeller for kundeadferd, mersalg og churnanalyser.