NextBridge Group. Konsulenter innen business intelligence

BI handler om å samle relevant informasjon fra alle aktuelle kilder, og sammenstille og tilgjengeliggjøre dette på en slik måte at beslutningstakere på alle nivåer kan treffe bedre beslutninger. Dette kan vi.

NextBridge skal bli selve Referansen innen BI.

Nyheter

oppsummering bi-barometeret

Virksomheter får ikke optimal avkastning på sine BI-investeringer

NextBridge Group har gjennomført en undersøkelse av modenheten innen bruk av Business Intelligence (BI). Resultatene viser at norske virksomheter får lavere avkastning på investeringen enn de burde fått.

Undersøkelsen, kalt BI-barometeret, er gjennomført for tredje gang, og resultatene ble nylig presentert på konferansen Gurus Of Business Intelligence (GOBI). Resultatene indikerer at norske virksomheter er for lite avanserte i sin bruk av BI. Eksempelvis benytter kun en tredjedel av respondentene prediktiv analyse til å forutse hva som vil skje i virksomheten fremover i tid. Tilsvarende tall er det på styring av BI-initiativene, noe som kan forklare lav avkastning. Kun en fjerdedel ser på BI-løsningen som forretningskritisk.

  • For å få optimal avkastning av BI i dag, og for å være i stand til å henge med i utviklingen fremover, må norske virksomheter utnytte data bedre og ta i bruk de nye analyse- og teknologimulighetene som finnes, uttaler Øyvind Remme, partner i NextBridge Advisory.

Basert på disse indikasjonene anbefaler NextBridge følgende tiltak for virksomheter som vil ha maksimal avkastning på sine BI-initiativ:

  • Få styring på BI-initiativene gjennom en god BI-strategi og et BI kompetansesenter.
  • Gjennomfør prediktive analyser av hva som kan skje fremover i tid i virksomheten.
  • Tør å satse på nye datakilder som kan gi ny innsikt (big data).

Lars Rinnan, leder i NextBridge Group, avslutter med følgende presisering;

  • Avkastning på investeringen kommer primært i nivå 4 og 5 i femtrinnsmodellen. Ikke stopp BI-initiativene før avkastningen er positiv.

Rapporten kan lastes ned fra biblogg.no.

Are Skaar er valgt av Microsoft som Partner Technology Solutions Professional

Microsoft sitt Partner Technology Solutions Professional Program (P-TSP) er en utvalgt gruppe fra Microsoft sitt partner økosystem, som fokuserer på å utfylle Microsofts egne Technology Specialist team. Hovedoppgaven er kommunisere verdien av Microsoft sine BI-løsninger til kunder, samt bistå i komplekse caser. I Norge er det kun 3 stk P-TSP innen BI, og vi er stolte over at Are er... Read More

Frokostseminar om visuell analyse med SAS VA

Det godt besøkte frokostseminaret fokuserte på hvordan man kan få bedre innsikt raskere med SAS Visual Analytics. Norske Pasientreiser presenterte hvorfor de valgte SAS VA, hvordan de implementerte den og hvordan de bruker løsningen. De avsluttet med å gi en indikasjon på de gevinstene der har oppnådd. SAS Institute demonstrerte løsningen og presenterte roadmap for videreutvikling. Innledningen tok for seg trender... Read More

NextBridge etablerer eget Advisory-selskap

Lars Rinnan, Willy Koulichev og Øyvind Remme, med til sammen over 50 års erfaring innen Business Intelligence, har gått sammen om å starte rådgivningselskapet Nextbridge Advisory. Det nye selskapet blir søsterselskap av NextBridge Consulting. Read More