NextBridge Group – Konsulenter og rådgivere innen business intelligence

NextBridge er et IT-konsulentselskap som jobber utelukkende med Business Intelligence.

 

Business Intelligence handler om å samle relevant informasjon fra alle aktuelle kilder, og sammenstille og tilgjengeliggjøre dette på en slik måte at beslutningstakere på alle nivåer kan treffe bedre beslutninger.

NextBridge bygger bro mellom kundens mange datakilder, og kundens behov for styringsinformasjon. Vår eksistensberettigelse er ikke å programmere – det er å bidra til at krevende kunder tar bedre beslutninger raskere, og dermed lykkes bedre.

 

NextBridge sin visjon er å bli selve Referansen innen BI.

Nyheter

oppsummering bi-barometeret

Stort urealisert potensial i analyse-investeringene

En fersk undersøkelse fra NextBridge Group viser at norske virksomheter får betydelig lavere avkastning på Business Intelligence (BI)-investeringen enn de burde.

BI-barometeret, den årlige undersøkelsen av modenhet innen BI, er gjennomført for tredje gang. Da resultatene nylig ble presentert på konferansen Gurus Of Business Intelligence (GOBI) kom det frem at norske virksomheter er for lite avanserte i sin BI-bruk. Kun en tredjedel benyttet prediktiv analyse til å forutse hva som vil påvirke virksomheten fremover. Tilsvarende svake tall kommer frem for organisatorisk styring av BI-initiativene. Når kun en fjerdedel av respondentene ser på BI-løsningen som forretningskritisk er også dette med på å forklare at avkastningen er betydelig lavere enn det betydelige potensialet som ligger i effektiv bruk av BI.

  • For å få optimal avkastning av BI i dag, og for å være i stand til å henge med i utviklingen fremover, må norske virksomheter utnytte data bedre og ta i bruk de nye analyse- og teknologimulighetene som finnes, uttaler Øyvind Remme, ansvarlig for undersøkelsen.

Basert på undersøkelsen anbefaler NextBridge fire hovedtiltak for dem som vil få bedre avkastning på BI-initiativene:

  • Etablere styring gjennom en god BI-strategi.
  • Opprette et bedriftsinternt kompetansesenter innen BI.
  • Gjennomføre prediktive analyser.
  • Ha mot til å satse på datakilder som kan gi ny innsikt (big data).

 

Lars Rinnan, leder i NextBridge Group, presiserer at virksomheter som ønsker lønnsomme BI-prosjekter må tenke helhetlig og langsiktig.

  • Avkastningen på investeringene øker kraftig etter at grunnmuren for løsningen er på plass. Undersøkelsen viser at flere “gir opp” før de har kommet i mål. BI-initiativene krever en viss modenheten før avkastningen overstiger investeringene, sier han.

Rapporten kan lastes ned fra www.biblogg.no.

Data Lake vs. Datavarehus

Ved Øyvind W. Remme, Partner i NextBridge Advisory AS. Kundefokus krever datafokus i vår tid. Forretningsprosessene blir mer analysedrevne, og dataunderlaget større og bredere. Nye datakilder dukker opp på ønskelisten, for eksempel data fra web og sosiale media, klikkdata, loggdata og sensordata. Hittil har datavarehuset vært det naturlige lagringsstedet for innsamlede data, men strikken er allerede strukket langt. I disse Big... Read More

Are Skaar er valgt av Microsoft som Partner Technology Solutions Professional

Microsoft sitt Partner Technology Solutions Professional Program (P-TSP) er en utvalgt gruppe fra Microsoft sitt partner økosystem, som fokuserer på å utfylle Microsofts egne Technology Specialist team. Hovedoppgaven er kommunisere verdien av Microsoft sine BI-løsninger til kunder, samt bistå i komplekse caser. I Norge er det kun 3 stk P-TSP innen BI, og vi er stolte over at Are er... Read More

Frokostseminar om visuell analyse med SAS VA

Det godt besøkte frokostseminaret fokuserte på hvordan man kan få bedre innsikt raskere med SAS Visual Analytics. Norske Pasientreiser presenterte hvorfor de valgte SAS VA, hvordan de implementerte den og hvordan de bruker løsningen. De avsluttet med å gi en indikasjon på de gevinstene der har oppnådd. SAS Institute demonstrerte løsningen og presenterte roadmap for videreutvikling. Innledningen tok for seg trender... Read More

NextBridge etablerer eget Advisory-selskap

Lars Rinnan, Willy Koulichev og Øyvind Remme, med til sammen over 50 års erfaring innen Business Intelligence, har gått sammen om å starte rådgivningselskapet Nextbridge Advisory. Det nye selskapet blir søsterselskap av NextBridge Consulting. Read More