Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Stig Grafsrønningen - PhD

Stig Grafsrønningen, starter i NextBridge Analytics 1.3.2018, og er en meget habil forsker med lang erfaring fra engineering og oljeservice industrien. Som Data Scientist i NextBridge Analytics  får Stig utnyttet sine sterke analytiske evner.  Han er vant med de fleste kjente verktøy innen avansert analyse og Big Data.  Men enda bedre blir det av at Stig har lang erfaring som prosjektleder i komplekse og multi-disiplinære prosjekter, med ukjent mål, og høy grad av innovasjon.

I forskning har Stig drevet frem en unik analyse og kunnskap innen flow-mekanikk, og herunder har han bandt annet utnyttet avanserte teknikker for å analysere hundretusenvis av bilder, og også utnyttet simuleringsteknikker for å  skape modeller bygget på grunnforskning innen partikkelstrømninger.