Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Ronny Eriksen

Tlf: 90959355

Utdanningen til Ronny har gitt ham tung analytisk og teknologisk kompetanse.  Kombinert med evne og vilje til kreativ problemløsning, takler han også nye utfordringer og når målsetningene i sine oppdrag. Innen BI-området har Ronny jobbet med å implementere og tilpasse kundeløsninger i samarbeid med SW-partnere og deres kunder. Han har bred erfaring innen data management, rapportering, systemutvikling og data mining/statistisk analyse