Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Øyvind Elnan

Tlf: 95985150

Øyvind har jobbet med BI og utvikling på Microsoft sin BI stack og SharePoint  i mange år, i roller både som arkitekt og utvikler. Han har vært engasjert i en rekke ulike type prosjekter innen ulike bransjer.

Med sin brede kompetanse og bakgrunn så kan Øyvind inneha de fleste roller i et BI prosjekt.