Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Bjørn Kvisli

Tlf: 476 77 270

Bjørn (født 1958) er en meget allsidig senior med lang fartstid med praktiske IT-løsninger basert på flere teknologier, områder og bransjer. Han tilpasser seg raskt nye arbeidsoppgaver- og miljøer. Av natur er han en analytisk problemløser som har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og kommunikativ. Hans erfaring spenner fra systemutvikling, utvikling av datavarehus og BI-løsninger til RPA (Robotic Process Automation). Bjørn besitter verdifull erfaring fra sitt norske og internasjonale arbeid med bank, forsikring og fondsforvaltning.