NextBridge Technology

NextBridge Technology DA (NBT) er en unik mulighet for deg som driver enkeltmannsforetak (ENK) eller AS alene, og som jobber med BI. Selskapet tilbyr deg alle fordelene med å drive for deg selv + alle fordelene med å være en del av et større selskap. Full frihet og fleksibilitet, samt valgfri deltakelse i faglig og sosialt fellesskap. I tillegg får du tilbud om spennende oppdrag og du bygger verdier som andelseier i et selskap.

Ta kontakt med Lars Rinnan på 98216400 eller lri@nextbridge.no for mer informasjon.

Samler Business Intelligence-frilansere i fremtidens arbeidsform

NextBridge Group har etablert et nyskapende selskap som tilbyr frilansere innen Business Intelligence friheten til å drive for seg selv i et faglig og sosialt fellesskap.

Som den første i Business Intelligence-markedet, gir nå selskapet NextBridge Technology DA frilansere det beste av to verdener; både å knytte seg til et selskap som andelseiere og å opprettholde den avgjørende friheten ved å drive for seg selv.

Gjennom NextBridge tilbys andelseierne relevante og spennende oppdrag, samt et faglig og sosialt fellesskap. Andelseierne på sin side byr på sin kompetanse og kapasitet.

Jeg ser konturene av en endring i arbeidsmarkedet mot en friere knytning mellom de som sitter på viktig kompetanse og de som trenger den samme kompetansen. I USA er nærmere en tredjedel av arbeidsstyrken frilansere. Denne arbeidsformen spår jeg vil øke også her til lands, og vi liker å være tidlig ute, sier Lars Rinnan, leder av de fem selskapene i NextBridge Group.