Passive data fra mobiltelefoner gir verdifull informasjon om lokasjon og bevegelser av mennesker. I vår mobilitetsforskning har vi undersøkt bruken av dette massive datasettet som en verdifull kilde til informasjon for å modellere mobilitet og aktiviteter i en region. Hovedutfordringen er at mobildata har lav spatialpresisjon og mye støy som krever omhyggelig databehandling for å få tilgang til verdifull skjult informasjon. Vi vil vise hvordan disse dataene og andre ustrukturerte data kan utnyttes for å forbedre byplanlegging, kollektivtransport og forretningsplanlegging for transport og turisme.

Presentasjonen gis av leder for NextBridge Analytics AS, Inge Grini. NextBridge Analytics er NextBridge Group sitt selskap innen big data analytics, og består utelukkende av PhDs innen kvantitative fag.

Nordic Edge er Nordens største konferanse innen Smart City-teamet, og avholdes i Stavanger 26-28. september. NextBridge vil stå på stand sammen Microsoft, og promotere våre løsninger innen Smart City.

 

 

Inge Grini