Verdier i NextBridge

Hvem passer inn i NextBridge?

Dette har mest med verdisyn å gjøre. Altså hva som er viktig for deg med din arbeidsplass og hva den står for. For oss i NextBridge er det avgjørende å få inn de riktig menneskene. Dette er viktige vurderingskriterier for oss: