CEO i NextBridge Group, Lars Rinnan, holder foredrag på Manifestasjon 2017, i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Hans foredrag tar for seg den eksponentielle teknologiutviklingen og hvordan den vil utfordre energibransjen. Energibransjen er spesielt utsatt, da det er en litt “sidrumpa” bransje, preget av tunge investeringer i infrastruktur og kommunalt eierskap, og som ble deregulert ganske sent. Nå kommer fornybare energikilder, som også forbrukerne vil utnytte til å skape sin egen energi og selge overskuddskapasitet. Hvordan predikerer man solenergitilfanget om 4 dager, skapt av en stor andel “prosumers”, sett ift behovet? Det krever svært avansert analyse, og er en virkelighet som er i ferd med å treffe energiselskapene NÅ!

Du kan lese mer om Manifestasjon 2017 her.