Biblogg intervjuer CEO i NextBridge Group, Lars Rinnan, om hans tanker om Business Intelligence og Analytics i 2017.

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI/analytics i 2016?

 • I 2016 økte antallet reelle prosjekter på big data, og machine learning ble noe alle snakket om, til og med statsministeren. Det ble ansatt data scientists i en del selskaper, og de er allerede i ferd med å bli mangelvare. Vi passerte sannsynligvis tipping point på big data/IoT, og herfra vil omfanget bare fortsette å øke eksponentielt.
 • Google Deepmind sin algoritme AlphaGo vant over verdensmester Lee Sudol i brettspillet Go, noe svært få trodde var mulig før om tidligst 5 år. Dette markerer en viktig milepæl i utviklingen av kunstig intelligens, og vil bane vei for kommersielle tjenester basert på samme type deep learning.

 

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen BI/analytics i 2017?

 • GDPR/personvernforordningen, som innføres i mai 2018 vil påvirke hvordan vi forholder oss til kunder og analyserer kundedata. Dette krever vesentlig sterkere styring av data, og vil medføre flere Chief Data Officers og personvernansvalige, samt mer fokus på data governance og sporbarhet.
 • IoT fortsetter å øker eksponentielt og legger til rette for en rekke tjenester samt en haug med start-ups. Mange av dem med planer om å overta DIN bransje!
 • Machine learning/deep learning utvikles ytterligere, og brer om seg i både næringsliv og dagligliv.

 

Mange snakket om digitalisering i 2016 – hvordan tror du dette vil påvirke oss og BI/analytics i 2017?

 • Digitalisering er et svært upresist begrep. Jeg mener skillet grovt sett er mellom manuelt og automatisert. Mye handler om automatisering av prosesser, og stadig flere oppgaver (og dermed jobber) vil overtas av roboter og algoritmer. Dette gjelder ikke bare enkle prosesser og yrker, men også kompliserte høykompetanseyrker, som advokat, lege, leder, jagerflyver.
 • For oss som jobber med den mer komplekse delen av BI/analytics, altså data science, vil dette medføre en kraftig økning i oppdrag, og oppdragene vil være mer krevende og mer forretningskritiske. For den opplyste delen av kundesiden blir dette en hovedprioritet i 2017. For de som ikke har fulgt med i timen vil det kunne bli ganske blodig…
 • Hvis enkle produkter og tjenester automatiseres av lederne i bransjen og leveres vesentlig mer effektivt og rimelig, kan det fort medføre kroken på døra for de som henger etter.
 • Digitaliseringen vil øke eksponentielt også i 2017, og det vil bli merkbart for stadig flere.

 

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen BI/analytics i 2017?

 • Edge analytics vil øke i omfang ettersom enorme mengder data generes ute i biler, fly, båter, heiser osv, og må analyseres der og da. Sammenstilling og læring basert på disse dataene vil allikevel skje i skyen.
 • Personvernansvarlig blir en vanligere tittel i 2017.
 • «Robotisert», som i «jeg har blitt robotisert», i betydningen mistet jobben pga robot tok den over…

 

Spennende blir det i alle fall! Godt 2017!

Artikkelen stod på trykk på biblogg den 15. januar: http://biblogg.no/2017/01/16/hva-tenker-lars-rinnan-om-bianalytics-i-2017/