En kundes Customer Lifetime Value (CLV), eller livstidsverdi på norsk, er nåverdien av hele det fremtidige kundeforholdet. I en CLV-analyse estimerer vi denne nåverdien for hver enkelt kunde, og får samtidig innsikt i hvilke faktorer som driver kundeverdien. Prosessen med å beregne CLV består av mange steg, som krever både forretningsinnsikt, kundedata og statistiske metoder.

En av våre data scientists, Øystein Sørensen, har skrevet en bloggpost om CLV, hvor han tar for seg hvordan dette gjøres i praksis. Bloggposten har fått stor oppmerksomhet, da den er et svært nyttig og ikke minst lønnsomt verktøy for en markedsavdeling.

Resultatet av en CLV-analyse kan hjelpe til å besvare spørsmål som mange salg- og markedsavdelinger stiller seg:

 • Hvilke kunder bør vi bruke mest ressurser på å beholde?
  • Er det lønnsomt å redusere prisen for å beholde enkelte kunder?
  • Hva slags kundedialog er mest effektivt for å hindre avgang?
 • Hvilke kunder har potensial for å utvikles, slik at de blir mer lønnsomme?
 • Hvor mye bør vi bruke på å rekruttere nye kunder (cost of aquisition)?
  • Kan salgskanalen fortelle noe om kundeverdien?
 • Hva er verdien av hele kundebasen?
  • Gupta og Lehmann argumenterer i Journal of Relationship Marketing for CLV som et verktøy for verdsetting av selskaper (Gupta and Lehmann 2006).
 • Hva er effektene av mulige framtidige hendelser?
  • Hva om økt konkurranse presser prisene ned, slik at lønnsomheten per kunde synker – hva har dette å si for livstidsverdien?
  • Hva er effekten av en generell økning eller reduksjon i avgangsraten, som følge av endret kjøpekraft eller preferanser blant kundene?

Les hele blogginnlegget her, og ta gjerne kontakt for å høre nærmere om vår tilnærming til CLV. Det var mye Øystein ikke fikk lov til å skrive på bloggposten… 🙂