NextBridge Consulting

NextBridge Consulting er et IT-konsulentselskap som jobber utelukkende med Business Intelligence. Business Intelligence handler om å samle relevant informasjon fra alle aktuelle kilder, og sammenstille og tilgjengeliggjøre dette på en slik måte at beslutningstakere på alle nivåer kan treffe bedre beslutninger. Konsulentene i NextBridge Consulting har svært lang erfaring i dette.

Implementering av BI

NextBridge Consulting er fokusert på implementering av BI-løsninger fra de ledende software-leverandørene i markedet.

Vår kompetanse spenner over alle deler av Business Intelligence-begrepet; fra datavarehus til rapportering, fra scorecards og dashboards til data mining og prediktiv analyse, fra Big Data til Small Data, fra datavisualisering til Master Data Management.

NextBridge Consulting har historisk jobbet mest med de største selskapene i landet, og primært innen bank, Telecom og forsikring. Nå som BI er i ferd med å demokratiseres kommer det stadig nye bransjer til og ikke minst mer og mer SMB som implementerer sin første BI-løsning. Da er det nyttig å ha en leverandør som har lang erfaring og gjennomprøvde metoder.