Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Stig Grafsrønningen - PhD

Stig Grafsrønningen, er en meget habil forsker med lang erfaring fra engineering og oljeservice industrien. Som Data Scientist i NextBridge Analytics får Stig utnyttet sine sterke analytiske evner.  Han er vant med de fleste kjente verktøy innen avansert analyse og Big Data.  Men enda bedre blir det av at Stig har lang erfaring som prosjektleder i komplekse og multi-disiplinære prosjekter, med ukjent mål, og høy grad av innovasjon.

I forskning har Stig drevet frem ny kunnskap bl.a. basert på avansert analyse og partikkelobservasjoner innen subsea flow-mekanikk. Herunder har han bandt annet utnyttet avanserte teknikker for å analysere hundretusenvis av bilder og også utnyttet simuleringsteknikker for å  skape modeller bygget på grunnforskning innen partikkelstrømninger.

I NextBridge Analytcs jobber Stg bl.a. på prosjekter innen Customer Intelligence og avanserte applikasjoner kombinerer billedanalyse og fysikk.