Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Ole Elvetun - PhD

Ole er en data scientist som liker å jobbe med tunge modeller innenfor både matematikk og statistikk. Han har en mastergrad i anvendt matematikk og en PhD innen samme tema.  Han har jobbet med komplekse analyser innen akademia og med simulering av geologiske formasjoner på Norsk regnesentral. Før han kom til NextBridge Analytics jobbet han i to år for Hydro Energi, med forbedring av optimalisering for produksjonen.

Ole har spisskompetanse innen matematisk optimering. Veldig mange utfordringer kan beskrives som et optimeringsproblem, tilknyttet en lang rekke ukjente faktorer. Å formulere og løse slike problemer er Ole sin store lidenskap. Han har erfaring med prosjekter innen mobility analytics, kundeinnsikt, video- og bildeanalyse, og økonomisk modellering. Av teknologier behersker Ole både R, Python, SAS Viya, Spark, PySpark, Hadoop, Matlab og Microsoft Azure for avansert analyse av data.