Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Lene Drøsdal - PhD

Lene har en mastergrad i Computational Physics og en PhD i Accelerator Physics. Hun har jobbet 6 år i CERN med bla analyse av sensorer ifm proton-injisering i Large Hadron Collider. Lene har i NextBridge Analytics jobbet bla med gamification i strømbransjen, basert på både sensordata og øvrige datakilder, og har i den forbindelse tatt en sertifisering i gamification. Lene var tidligere på landslaget i karate, så dette er en hardtslående Kvinne!