Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Kosovare Olluri - PhD

Kosovare Olluri er en meget habil Data Scientist, kommunikator og Astrofysiker. Hennes forskerbakgrunn omhandler om nye matematiske modeller for mysterier på soloverflaten. Hennes teoretiske modeller har siden blitt bekreftet av observasjoner fra NASA’s romsonde. Dette illustrerer Kosovares nysgjerrighet, spisskompetanse på matematikk og kreative analytiske tilnærming. Med flere år i konsulentbransjen som ekspert på utvikling av løsninger for system-integrasjoner, vet Kosovare bede enn de fleste også hvordan forretningsdata kritisk henger sammen med Analyse – og også ikke alltid henger sammen som de skal!

Kosovare bistår kunder med å kombinere nettopp klassiske forretningsgata med avanserte analyse på ustrukturerte data, og på å tenke ut hvordan data kan brukes på kreative og avanserte måter for å realisere utfordrende prosjektideer. Hun har også bred erfaring med samhandling i team og leder gjerne fagutvalg, diskusjoner og informasjonsdelinger i tverrfaglige team.