Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Inge Grini - MBA

Inge har ingeniørbakgrunn, Bsc. I finansielle markeder og Mastergrad i forretning og ledelse. Han har jobbet 28 år med ulike roller innen IT med design av løsninger bygget på Analytics samt forretningutvikling, salg og ledelse. Inge har særlig kompetanse på bruksområder for maskinlæring og brukes gjerne som rådgiver i en tidlig fase innen anvendelse og utnyttelse av Analytics.  Inge har også bred gründererfaring som utover programvare også omfatter eiendomsektoren, energisektoren og turisme.

Inge liker å utfordre kunden il å tenke nytt og modig. Samtidig er han en enkel, rett frem og tålmodig sjel, som er lett å snakke med.