Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

David V. Lindberg - PhD

David er en erfaren forsker og konsulent med spesialkompetanse innen data science. Hans phd har bl.a. omhandlet stokastisk optimering og prediksjon av undergrunnen offshore fra geofysiske data, bl.a. vha romlige analyser. Etter endt phd har han jobbet som forsker og lead data scientist i DNV GL hvor han har blitt eksponert for data og analytiske muligheter/utfordringer innen maritim, olje&gass, fornybar energi og akvakultur.

Han er en meget kompetent, kreativ, og fremoverlent Data Scientist, som liker de gode samtalene med kunder og prosjektmedlemmer om selve problemet som skal løses, og om mulighetene som ligger i å utnytte data til fremtidsrettede løsninger.

Davids spisskompetanse ligger i avansert datamodellering, statistisk analyse, maskinlæring og AI. Som data scientist er han en av få med variert erfaring innen maritim og offshore olje&gass sektor. Han brenner for å skape innovative og skalerbare data-drevne løsninger på reelle kundeproblemer, enten man er klar over problemene eller ikke.

David behersker flere analytiske teknologier, bl.a. Python, MATLAB, R, Jupyter, Azure ML og SQL. Han er en fast learner når det gjelder alle andre plattformer og språk.