Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Aurora Voje - PhD

Aurora er en allsidig data scientist som liker å jobbe med utfordrende oppgaver. Hun har sin PhD innen kvantefysikk hvor hun bl.a. forsket på Graphen, ved Chalmers universitet i Göteborg. Hun har lang erfaring fra undervisning i akademia og etter endt PhD har hun arbeidet på dataanalyse på trafikkdata og applikasjonsutvikling i Bane NOR. Hun har fordypet seg på en rekke Big Data teknologier og maskinlæring og har arbeidet med Customer Analytics, Computer vision og Mobility Analytics i NextBridge Analytics.