NextBridge Advisory

Business Intelligence handler om å skape verdi av alle tilgjengelige data, både for den enkelte brukeren og hele virksomheten. For å lykkes, er det vesentlig at behov og brukerkrav blir identifisert og prioritert rett, at riktig løsning er valgt, at leveransen får god nok oppfølging, og at løsningen blir riktig brukt i forretningsprosessene. Vi er til for å hjelpe deg med å ta ut det fulle potensialet av informasjonen og dine BI-løsninger.

Våre eksperter har omfattende praktisk erfaring fra mange vellykkede BI prosjekter over mange år. Vi er dedikert til å hjelpe våre kunder med å realisere de nye forretningsmuligheter som neste generasjon BI tilbyr både forretningssiden og IKT, og å hjelpe med å overvinne morgendagens utfordringer ved å skape sammen trygge og vellykkede løsninger for fremtiden

Erfarne rådgivere er avgjørende for å lykkes

NextBridge Advisory ble etablert i mars 2014 av tre kjente BI-profiler med til sammen over 60 års erfaring med å hjelpe kunder til å lykkes innen Business Intelligence, Analytics og Information Management.

Vi setter alltid kundens behov i forsetet. Vår fokus er å hjelpe våre kunder med å hente ut størst mulig forretningsnytte, samt overvinne morgendagens utfordringer gjennom å ta i bruk vellykkede og intelligente løsninger for fremtiden. Vi er opptatt av å styrke relasjonen  mellom forretning og IT, mellom mennesker og verktøy, for å sikre gode løsninger som brukes aktivt av flest mulig medarbeidere på tvers av hele organisasjonen.

Vi er dedikert til å støtte våre kunder i arbeidet med å oppnå:

• Målbar nytteverdi av BI-investeringene som treffer behovet og oppfyller forventningene

• En velfungerende bro mellom forretningsprosesser, organisasjon og teknologi

• BI-løsninger som er pragmatiske og to-thepoint, men likevel smidige, nyskapende og fremtidsrettede

Mer om lanseringen av NextBridge Advisory i media: