NextBridge Group – Konsulenter og rådgivere innen business intelligence

NextBridge er et IT-konsulentselskap som jobber utelukkende med Business Intelligence og Analytics

 

Business Intelligence handler om å samle relevant informasjon fra alle aktuelle kilder, og sammenstille og tilgjengeliggjøre dette på en slik måte at beslutningstakere på alle nivåer kan treffe bedre beslutninger, og slik at digitale forretningsprosesser blir smartere.

NextBridge bygger bro mellom kundens mange datakilder, og kundens behov for styringsinformasjon. Vår eksistensberettigelse er ikke å programmere – det er å bidra til at krevende kunder tar bedre beslutninger raskere, og dermed lykkes bedre.

 

NextBridge sin visjon er å bli selve Referansen innen BI og Analytics.

Nyheter

Halvparten av dagens jobber blir overtatt av roboter. Hvilke roller trenger dette nye arbeidsmarkedet?
Vi er ved et tipping point i den teknologiske utviklingen. Herfra vil utviklingen gå eksponentielt raskere. Er du forberedt? 


Lars Rinnan er en etterspurt foredragsholder innen kunstig intelligens og CEO i NextBridge Group. Han vil i et timeslangt foredrag gi studenter ved Høyskolen i Kristiania et innblikk i hva som skjer, hvorfor det skjer, hvor raskt det skjer og hvordan det vil påvirke alle roller og bransjer, samt alles privatliv. Hvordan kan studentene sikre at deres faglige utvikling støttes av AI (artificial intelligence) og hvordan kan de tilpasse seg arbeidsmarkedets behov fremover? Dette belyses i foredraget, som avholdes 5. okt. Initiativtaker er Annette Kallevig, som underviser i Digital Marketing.


Lars gir også en “gründerbonus” i foredraget: 5 velmente råd for deg som vil starte noe selv, fra en som har startet 6 selskaper på 7 år, og gjort alle feilene i boken. Og i tillegg en erkjennelse av det er ok, til og med nødvendig, å tørre å “fuck-up”. Holder man ut vil man lykkes til slutt.

Det har utrolig nok gått 7 år siden en håndfull gamle kolleger etablerte NextBridge. Disse årene har vært preget av opp- og nedturer i skjønn forening, men aldri har det gått så bra som nå.
Nå har vi samlet 30 av de mest erfarne folkene innen BI, analytics og data science, og det er en fantastisk gjeng!

Nærmere 70 kunder har vi bistått i disse årene, hvorav 15 av Norges 50 største virksomheter. Det er en tillit som vi er ydmyke overfor, og som vi strekker oss langt for å fortjene hver dag.

Vi får stadig flere uoppfordrede henvendelser fra kunder som ønsker vår hjelp, fra konsulenter som vil jobbe hos oss, og fra organisasjoner som vil at vi skal holde foredrag for dem. Dette er de KPI’ene vi satte for 7 år siden, og som vi har styrt etter hver dag siden da. Det er godt å se at visjoner og KPI’er faktisk virker i praksis.

Med alle konsulentene, rådgiverne og data scientistene i oppdrag er vår største utfordring å finne flere gode folk å ansette. De vokser ikke på trær, og vi vil ikke fire på kvalitetskravene selv om etterspørselen er kraftig. Vi skal fortsette som vi har gjort i disse 7 årene; jevnt og trutt skyve på svinghjulet, så vil de gode folkene komme til oss og de mest krevende kundene vil ha vår bistand.

En stor takk til de tøffeste kollegene, som aldri ga opp håpet. Og en stor takk til våre kunder for tilliten.

Vi går for 7 til!

NextBridge presenterer Mobility Analytics på Nordic Edge-konferansen

Passive data fra mobiltelefoner gir verdifull informasjon om lokasjon og bevegelser av mennesker. I vår mobilitetsforskning har vi undersøkt bruken av dette massive datasettet som en verdifull kilde til informasjon for å modellere mobilitet og aktiviteter i en region. Hovedutfordringen er at mobildata har lav spatialpresisjon og mye støy som krever omhyggelig databehandling for å få tilgang til verdifull skjult... Read More

Manifestasjon 2017 – foredrag på fagråd Energi

CEO i NextBridge Group, Lars Rinnan, holder foredrag på Manifestasjon 2017, i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Hans foredrag tar for seg den eksponentielle teknologiutviklingen og hvordan den vil utfordre energibransjen. Energibransjen er spesielt utsatt, da det er en litt “sidrumpa” bransje, preget av tunge investeringer i infrastruktur og kommunalt eierskap, og som ble deregulert ganske sent. Nå kommer fornybare energikilder,... Read More

Robotene kommer! Hva nå…?

Vi er ved et tipping point i den teknologiske utviklingen. Herfra vil utviklingen gå eksponentielt raskere. Er din virksomhet forberedt? CEO i NextBridge Group, Lars Rinnan, holder flere titalls foredrag omkring dette temaet på konferanser, seminarer, høyskoler, kundearrangement og for enkeltbedrifter. Foredraget belyser hva som skjer, hvorfor det skjer, og hvordan det vil påvirke alle bransjer, samt våre privatliv. Tusenkronersspørsmålet... Read More

Analyse av netthandel med SAS Viya

Lurer du på hvordan du kan analysere trafikken på din netthandelsløsning? Her får du en rekke tips av Sverre Thommesen i NextBridge! http://biblogg.no/2017/08/16/hands-on-kundeanalyse/ Read More

For de som ikke har fulgt med i timen vil det kunne bli ganske blodig…

Biblogg intervjuer CEO i NextBridge Group, Lars Rinnan, om hans tanker om Business Intelligence og Analytics i 2017. Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen BI/analytics i 2016? I 2016 økte antallet reelle prosjekter på big data, og machine learning ble noe alle snakket om, til og med statsministeren. Det ble ansatt data scientists i en del... Read More

Frokostseminar “Fremtidens kundedialog og digitalisering”

NextBridge Advisory gjennomførte 8. nov. 2016 et frokostseminar med fokus på hvordan en moderne BI-strategi kan hjelpe organisasjoner å lykkes med sin kundedialog og digitalisering. Frokostseminaret var fulltegnet av deltakere som ønsket å lytte til erfaringene fra Eika-Gruppen og Sparebank1 Forsikring. I tillegg til disse innleggene så gikk managing partner i NextBridge Advisory, Fred Anda, gjennom metodikken for BI-strategi. Denne... Read More

Customer Lifetime Value

En kundes Customer Lifetime Value (CLV), eller livstidsverdi på norsk, er nåverdien av hele det fremtidige kundeforholdet. I en CLV-analyse estimerer vi denne nåverdien for hver enkelt kunde, og får samtidig innsikt i hvilke faktorer som driver kundeverdien. Prosessen med å beregne CLV består av mange steg, som krever både forretningsinnsikt, kundedata og statistiske metoder. En av våre data scientists,... Read More