Data Scientists

Våre data scientists er som Kinderegg – de dekker tre behov. De er hvasse på analyse, de er gode på datahåndtering og de har kommersiell erfaring. Denne kombinasjonen er ikke så lett å finne i en og samme person, men det er nettopp i krysningspunktet mellom disse områdene at man omgjør Big Data til forretningsnytte.

 

“Alle våre Data Scientist har bakgrunn fra kvantitativ forskning sammen med bred praktisk erfaring fra næringslivet. Et hvert R&D prosjekt eller innovasjonsinitiativ, vil komme styrket ut med bedre resultater ved å inkludere noen av disse i prosjektgruppen”– Inge Grini / CEO

 

Nedenfor kan du lese mere om hver enkelt av oss”.  På jakt etter generell info. om selskapet vårt?  Klikk her.