Data Scientists

Våre data scientists er som Kinderegg – de dekker tre behov. De er hvasse på analyse, de er gode på datahåndtering og de har et kommersielt blikk. Denne kombinasjonen er ikke så lett å finne i en og samme person, men det er nettopp i krysningspunktet mellom disse områdene at man omgjør Big Data til forretningsnytte.