Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Preben Ingebrigtsen

Tlf: 95706902

Preben er en erfaren datavarehuskonsulent med lang fartstid fra store IT-prosjekter i ledende teknologi- og kunnskapsbedrifter. Han kommuniserer godt og har en trygg og tillitsskapende væremåte og trives meget godt i internasjonale og flerkulturelle miljøer.

Han har høy teknisk kompetanse innenfor er data management, BI og dataintegrasjon og er meget opptatt av strategisk og effektiv utnyttelse av informasjonsteknologi.