Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Øyvind W. Remme

Tlf: 90747343

Arkitekt + Forfatter = Øyvind. Med den unike kombinasjonen av faglig bredde og dybde,  kommunikasjonsevne og et smittende godt humør, er Øyvind rådgiveren «alle» vil ha med på laget. Han legger sin hovedfokus på strategi, kravspesifikasjon og gevinstrealisering, men hans tekniske bakgrunn fører ham gjerne også inn i roller i grensesnittet mellom forretning og IT, blant annet innen løsningsarkitektur, datadesign og testing.

Frank Møllerop, tidligere Country Manager i SAS Institute, sier følgende: «Øyvind is a person with great consulting skills and very deep insight into IT issues. This combination is excellent for bridging IT with Business. A person that I would rehire immediately if I ever get the opportunity to do so!!»

Siden 1994 har Øyvind opparbeidet seg følgende nøkkelkompetanse:

• Fagområder: Information Management, Business Intelligence, Analytics, Customer Insight

• Roller: Analytiker, Forretningsarkitekt, Informasjonsarkitekt, Løsningsarkitekt, Prosjektleder, Testansvarlig, Utvikler

• Bransjer: Bank, Fond, Forsikring, Pensjonssparing, Inkasso, Helse/Sykehus, Logistikk, Retail

• Teknologi: SAS, SAP, Microsoft, Oracle, Tableau, QlikView og Informatica

På fritiden skriver Øyvind på en roman. Han er for øvrig en gjennomført livsnyter, med sansen for middelhavsområdet og kulinariske opplevelser