Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Markvard Gald

Tlf: 99513875

Markvard er utdannet Sivilingeniør fra NTNU innen datateknikk og informasjonsvitenskap, og har siden år 2000 jobbet med utvikling, testing og forvaltning innen datavarehus, data migrering og rapporteringsløsninger. Han har de siste 12 årene i all hovedsak jobbet med Informatica PowerCenter.

Markvard trives med å sette seg inn i nye problemstillinger og har en systematisk og grundig arbeidsform, noe som sikrer et godt sluttresultat. Av kunder blir han fremhevet som pålitelig, seriøs og med gode samarbeidsevner.