Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Kenneth Rørdam

Tlf: 94145884

Kenneth er utdannet dataingeniør fra HiO og har jobbet med det meste av SAS-systemet og i de fleste bransjer siden han startet som konsulent i 1995. Kompetanse og oppgavene har vært innen design og utvikling av systemer, data management, programmering, SAS løsninger (Risk Management), BI-applikasjoner, salg, rådgivning, prosjektering og opplæring/kurs.

Kenneth har også hatt roller som fagansvarlig for SAS-plattformen og for Systemutvikling, mentor for nyansatte og tillitsvalgt.