Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Kosovare Olluri - PhD

Kosovare starter i NextBridge Analytics som Data Scientist den 9. April 2018.

Hennes forskerbakgrunn omhandler bl.a. helt nye matematiske modeller for mysterier på soloverflaten.  Hennes modeller har siden blitt bekreftet av observasjoner fra NASA’s romsonde, og dette illustrerer Kosovares nysgjerrighet og kreative analytiske tilnærming. Med flere år i konsulentbransjen som ekspert på utvikling av løsninger for system-integrasjoner, vet Kosovare bede enn de fleste også hvordan forretningsdata kritisk henger sammen med Analyse – og også ikke alltid henger sammen som de skal.

Vi gleder oss til å ta i mot Kosovare og til at hun kan bistå våre kunder med å kombinere nettopp klassiske forretnigsdata, med avanserte analyse på strukturerte og ustrukturerte data.