Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Harald Opdahl

Tlf: 95521112

Harald har en doktorgrad i biometri fra UMB og har jobbet med SAS-verktøy i flere år innen FoU og fra 1995 i kundeprosjekter som konsulent.

De senere år er håndfaste utviklingsoppdrag erstattet med oppgaver innen rådgivning, prosjektledelse, KAM og personalledelse. Rådgivningsoppdragene er primært innen BI-strategi og Analytics.

Harald er avdelingsleder for SAS-konsulentene i NextBridge og arbeider også med rekruttering, salg og kompetanseutvikling.