Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Hirut Damitew

Tlf: 92605954

Hirut har en mastergrad i informasjonsystemer fra Universitet i Oslo, og har utdannelse innen databaser, programmering og biblioteksystemer fra universitet i Addis Ababa, Etiopia. Etter fullført studium jobbet hun noen år med systemutvikling og databaseadministrasjon. Hun har også omfattende kompetanse innen applikasjonsdrift og -forvaltning. Ellers har Hirut gode kunnskaper i og erfaring med utvikling av datavarehus-, CI-, VA- og BI-løsninger på SAS-plattformen

Teknologier: SAS Viya / SAS
Roller: Forvalter, Utvikler