Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Fred Anda

Tlf: 41612798

Fred Anda er managing partner i NextBridge Advisory.

Han har over 20 års erfaring innen IT-bransjen, og er ekspert på løsninger innen business intelligence, business analytics, informasjonsarkitektur, datamodellering, Master Data Management, Information Governance og informasjonshåndtering.

De senere årene har han fokusert på informasjons- og datavarehusstrategi, og har vært ansvarlig for flere store BI-strategi prosjekter innen både offentlig og privat sektor. I disse prosjektene har det vært vektlagt å se på informasjonsbehov i en større kontekst, og vektlagt prosesser, governance og organisasjons-endringer – samt teknologi, arkitektur og digitaliseringsmuligheter.

Gjennom strategiprosjektene har Fred hjulpet kunden å bygge opp en vellykket gjennomføringsmetodikk og et overordnet arkitekturrammeverk som har sikret at strategien blir både langsiktig, kommuniserbar, operativ, og har en klar verdiforankring som sikrer gevinstrealisering samt en konkret gjennomførbar tiltaksplan.

De senere år har han vært involvert i flere prosjekter rundt Business Intelligence Competence Centers (BICC); mandat, prosesser, ansvar og organisering av virksomhetens BI-initiativer.

Roller: Prosjektleder, prosessleder, virksomhetsarkitekt, løsningsarkitekt og rådgiver.

Bransjer: Bank, Forsikring, Pensjonssparing, Inkasso, Retail.

Teknologi: SAS, SAP, Microsoft og Informatica