Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Daniil Shantsev - PhD

Daniil er en seniorforsker med PhD. i fysikk, bred kompetanse innen numerisk og analytiske metoder, 15+ års erfaring fra akademikere og industri. Med dette følger at han også har tung erfaring innen ledelse og deltagelse i prosjekter med krevende og kreative prosesser.  Daniils bakgrunn fra EMGS gir ham dyp kompetanse innen geofysikk og seismikk, og hans brede erfaring gjør Daniil til den perfekte Sr. Data Scientist hvor problemstillingene ligner en “gordisk knute” med mange fasetter.  Dersom problemet er mere spesifikt og analytisk utfordrende, er oppgaven også perfekt for Daniil.

Daniil benytter Python, R og Mathlab som sine analyseverktøy og samarbeider godt med teknologimiljøet i ev hver sammenheng med det å få løsninger og modeller produksjonssatt for virksomheten.