Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Bethan Cropp - PhD

Bethan Cropp er data scientist som liker å finne nøkkelinnsikt fra kompliserte scenarier. Hun har PhD innen fysikk med fokus på svarte hull brukt i teorier som utfordrer generell relativitet. Som forsker hadde hun fokus på svarte hull. Forskningen involverte å finne koblinger mellom ulike områder av fysikk og bruke innsikt fra ett område til et annet og å utvikle matematiske modeller for dette. Hun liker å finne gode forenklinger for å komme til roten av komplekse problemer.

Bethan er erfaren med å utvikle modeller i R og Python, har et øye for flott visualisering av innsikt og data. Hun nyter å bryte ned et komplekst scenario til enkle stykker og hun elsker å dele sin kunnskap og forklare komplekse ideer til andre.

Ekspertise:

  • Python and R programmering
  • Maskinlæringsmetoder
  • Matematisk manipulasjon og graphing programmes som Maple, Mathematica og Matlab.