Våre Brobyggere

Vi er mennesker som evner å engasjere seg helhjertet både i kundens, partnerens, kollegaens og selskapets utfordringer. Vi er rådgivere som mener noe og som vil noe. Engasjement er smittsomt, sunt og lønnsomt! Vi lever av å løse kundens utfordringer, innen forskjellige bransjer og innen forskjellige fagfelt. Vi søker kontinuerlig nye måter å løse utfordringene på. Vi utviser kreativitet og oppfinnsomhet.

Arne Rosness

Tlf: 93428738

Arne har jobbet med CRM og kundeinnsikt i over 20 år.
Alt fra det CRM-strategiske til det rent operative.
De senere år har interessen for Analytics økt. Samtidig har Arne erfart at behovet for å bygge en bro mellom IT og forretning er stort.
Dette for at verdiene som kan realiseres på forretningssiden blir ivaretatt ved hjelp av tilgjengeliggjøring av data eller analyse.
Som bruker, kravstiller, samarbeidspartner av BI/DW løsninger har Arne erfaring med viktigheten av korrekt styringsinformasjon.

Han har  ledet Analytisk CRM i TeliaSonera Norge (Netcom) og har erfaring med å utvikle løsninger som gir økonomiske og organisatoriske gevinster.  Herunder ansvar for utvikling og implementering av prediskjonsmodeller, segmentering, anti-churn , CRM rapportering, kundeinnsikt, beslutningstøtte til andre prosjekt både nasjonalt og internasjonalt m.m.

Arne er engasjert og er en meget god relasjonsbygger.

Han jobber som avdelingsleder og partneransvarlig for Microsoft og Tableau. I tillegg er han redaktør for BI-blogg som er Norges største blogg innen BI.