NextBridge Advisory, som er rådgivingsselskapet i NextBridge Group, signerte i april kontrakt med Norges Automobil Forbund (NAF) om leveranse av bistand til utarbeidelse av Business Intelligence-strategi. NAF er Nordens største medlemsorganisasjon med over 500.000 medlemmer, og ønsker å videreutvikle sin innsiktsbaserte organisasjonskultur. BI-strategien etableres med det formål å understøtte forretningsstrategien og måloppnåelsen. Gjennom behovsanalyse og kartlegging av nåsituasjonen vil strategiprosessen lede til et målbilde med et konkret veikart. Målbildet er en fremtidsrettet arkitektur som kan håndtere alle relevante datakilder, både interne og eksterne, inkl big data. NextBridge ble valgt i konkurranse med to andre aktører basert på selskapets renomme som dyktige og erfarne innen fagfeltet, uttaler teknologidirektør Anne Strand-Gjesdal i NAF. NextBridge løser oppdraget med to rådgivere som begge har mer enn 20 års erfaring. Erfarne rådgivere er avgjørende for å gi kundene strategiske råd, som samtidig er pragmatiske og gjennomprøvde, hevder Lars Rinnan, CEO i NextBridge Group. Vi ser frem til å jobbe sammen en spennende organisasjon som NAF, tilføyer han.