Rådgivingsselskapet får Fred Anda fra Capgemini som ny managing partner fra 1. mai

 

Ringrevene Lars Rinnan, Øyvind Remme og Willy Koulichev gikk for to år siden sammen om å starte rådgivningselskapet NextBridge Advisory. Selskapet opererer innenfor feltet Business Intelligence. Nå er tiden inne for å overlate roret til nok en ringrev; Fred Anda. Fred har mer enn 20 års erfaring innen Business Intelligence, og er blant nestorene i bransjen. Han har de siste 9 årene hatt forskjellige lederroller i Capgemini, sist som leder for Information Strategy.

 

«Fred styrker selskapet med både kompetanse og kapasitet», uttaler Lars Rinnan, som med dette overlater rollen som managing partner til Anda, og blir arbeidende styreleder. Andas hovedfokus blir vekst, da selskapet opplever sterk pågang etter rådgivningstjenester innen Business intelligence, Analytics og Big Data. Behovet for spesialiserte rådgivningstjenester innen disse feltene er økende, og NextBridge Advisory er det eneste rådgivingsselskapet i Norge som fokuserer utelukkende på dette.

 

  • Jeg ser frem til å utvikle NextBridge Advisory videre. BI-rådgivning er et spennende område i vekst og jeg er sikker på at flere dyktige og engasjerte BI-rådgivere kunne tenke seg å bli en del av dette innovative fagmiljøet, sier Fred Anda.

 

Selskapet, som er en del av NextBridge Group, leverer rådgivningstjenester til en rekke av de største selskapene i landet. Nylig signerte selskapet flere kontrakter om bistand til å utarbeide BI-strategi, senest med Eika-gruppen. Torgeir Flatjord i Eika-gruppen uttaler at de valgte NextBridge Advisory på grunn av selskapets samlede kapasitet og kompetanse til å levere gode løsninger innen Business Intelligence, og at de er et av de fremste fagmiljøene i landet på fagfeltet.

 

  • «Samarbeidet med NextBridge vil styrke Eika og lokalbankene med å levere overlegen kundeomsorg på tvers av ulike kanaler. Mulighetene som ligger i utnyttelse av kundedata og kundeinnsikt er enorme og vi har store forventninger til resultatene fra samarbeidet med NextBridge i tiden som kommer», sier Flatjord.

 

Se for øvrig artikkel i ComputerWorld her: http://www.cw.no/artikkel/karriere/ny-sjef-nextbridge